Uusi artikkeli ulkona: ”Suomesta joustavan oppimisen mallimaa” – Digivisio 2030 -hankkeen ja korkeakoulutuksen digitalisaation kriittinen analyysi” (niin&näin 4/2022)

Niin & näin -lehden numerosta 4/2022 löytyy uusi suomenkielinen artikkelimme otsikolla, ”Suomesta joustavan oppimisen mallimaa” – Digivisio 2030 -hankkeen ja korkeakoulutuksen digitalisaation kriittinen analyysi“. Vapaasti Ladattavissa täältä: https://netn.fi/node/8405

Artikkelin tiivistelmä:

Tietoyhteiskunnan strategioita ja tietoyhteiskuntamalleja on laadittu Suomessa jo 1990-luvulta. Niissä informaatioteknologioita on pidetty koulutuksen ja jopa koko Suomen pelastuksena. Osana Juha Sipilän hallitusohjelmaa (2015–2019) Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2017 uuden korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön, Ehdotus Suomelle 100+. Sen yhtenä tuloksena perustettiin korkeakoulukentän kattava koulutuksen digitalisaatiohanke Digivisio 2030. Hankkeessa tavoitellaan kansallista digitaalista ”palvelualustaa”, joka tarjoaa opinnolliset tietovarannot kaikkien käyttöön. Arviomme mukaan Digivisio 2030 -hanketta ja yleisemminkin koulutuksen digitaalisaatiosta käytävää keskustelua luonnehtii teknologisen ajattelutavan suljettu puhemaailma, joka maalaa mielikuvan epävarmasta tulevaisuudesta ja määrittelee opiskelijat digitaalisen opetustoiminnan kohteiksi ja asiakkaiksi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: